Boklåda Faktaböcker

Varje förskola har fått en faktabokslåda med fyra barnfaktaböcker på lite olika tema. Böckerna är tänkta som fördjupande läsning, med syfte att arbeta med bokens teman och samtidigt prata kring text, innehåll, ord och bilder.

Böckerna i lådan är alla utgivna på Alvina förlag. Förlaget har tagit fram arbetshandledningar till böckerna, som även de finns med i lådan tillsammans med böckerna. Handledningarna innehåller bland annat övningar som ger möjligheter att närma sig böckerna från olika håll och diskussionsfrågor till stöd för reflekterande samtal kring det lästa. De är tänkta att använda som inspiration, men kan anpassas och förändras för att passa barngruppen och det övriga arbetet. Arbetshandledningarna är förankrade i läroplanen Lpfö98 och på så vis anpassade efter förskolans verksamhet.

Böcker i Faktalådan:
Blött, sött och salt  av Kristin Dahl
Handledningens tema: Vatten förstås, men boken lämpar sig väl för ämnesintegrerat arbete; fysik, kemi, matematik, språkutveckling och det finns stora möjligheter till kreativt arbete.

Spinderella Tarantella  av Inger Lindahl,
Handledningens tema: Djur och natur, spindelmatte samt drama/musik/bild.

Memmo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virke
Handledningens tema: Känslor, väder och vind, rörelse, riktning och rum. I boken finns mycket att utforska och den går att använda som röd tråd för att arbeta med läroplanens mål inom flera områden.

Memmo och Mysen söker efter färger av Emma Virke
Handledningens tema: Diskussionsfrågor kring boken, bilder och färger, bokstäver och ord, väder och natur.

I lådan finns även lärarhandledning till boken Ester Arg och Daisy Galej av Anna Platt, som finns med i temaryggsäcken Känslor för äldre barn.