Alfons-tema

För de äldre barnen på förskolorna har vi köpt in böcker och ryggsäckar till ett Alfons-tema. Ryggsäckarna hänger i kapprummen så att barn och vårdnadshavare att låna hem och läsa tillsammans. Alla arbetslag har fått sex Alfonsryggsäckar och vi har delat upp böckernaAlfons liten i lika många teman: Alfons och fantasi, Alfons och förväntningar, Alfons och kompisar, Alfons och låtsaskompisar, Alfons och måsten och Alfons och pappa. 

Vi har också köpt in Alfonsdockor och rekvisita till alla avdelningar så att barnen kan leka och dramatisera Alfonsböckerna på förskolan. Alla Alfonsböckerna finns även inköpta till förskolebiblioteket så att avdelningarna kan låna och läsa på förskolan.

Här finns en förteckning över böcker och rekvisita som hör Alfonstemat.

När jag läser böcker blir jag ofta nyfiken på den som har gjort boken. Hur har författaren tänkt? Varför ser blderna ut som de gör? Om Gunilla Bergström, som har skrivit Alfons-böckerna, finns det mycket att läsa. Ett par intressanta och läsvärda intervjuer hittade jag på Svenska dagbladet och i Ica-kuriren.

 

Kommentera