Etikettarkiv: Pappor

Vuxna som läsande förebilder

Något som just nu diskuteras mycket är svenska elevers, inte minst pojkars, bristande läsförmåga. Orsakerna är säkert flera till den sjunkande läsförmågan, men många av diskussionerna handlar om vad skolan kan göra för att vända utvecklingen. Något som faktiskt alla vuxna kan göra är att själva vara läsande förebilder. Det räcker inte att bara säga till barnen att det är viktigt med läsning, vi måste i handling visa att vi tycker det.

På Norra Fäladens bibliotek i Lund har man gjort en satsning på just pappor och läsning och bjudit in till läsecirkeln ”Pappor läser”. I Sydsvenskan berättades i veckan att 1000 inbjudningar skickades ut, man fick tre anmälningar. Det bristande intresset kan ju kanske förklaras med småbarnsföräldrars tidsbrist. Eller är det del av en förklaring till pojkars sjunkande resultat vad gäller läsning…?

Läs Johan Unenges uppmaning i Sydsvenskan till alla pappor!
Pappor, fatta mod och ta samtalet med era söner om vikten av läsning