Etikettarkiv: Lässtrategier

Faktaböcker som lästema

I UR´s filmserie Strategier för läsförståelse talar man om vikten av att börja arbeta med lässtrategier redan på förskolan, och att strategierna bör användas både när det gäller skönlitterär läsning och läsning av faktaböcker. Det talas också allt mer om hur viktigt det är att vi vuxna pratar med barnen om det vi läser, att vi tar oss tid att fundera, ställa frågor och resonera kring det lästa. Barbro Westlund, som bland annat medverkar i del 1 av filmserien, menar att det är en demokratisk rättighet att kunna förhålla sig till texter. Hon säger att vi behöver ha kunskap i att kritiskt kunna granska texter, men också använda texter för att kunna leva oss in i andra människors verklighet. Att kunna ta till sig text är är på så vis grundläggande.

För att få möjlighet att arbeta mer fördjupande kring faktatexter på förskolorna har vi nu köpt in ett urval böcker från Alvina förlag till en ”temaboklåda”, som ska finnas på varje förskola. Sedan tidigare har vi, som jag har berättat om här på bloggen, introducerat lässtrategier vid högläsning i form av ”Läsfixarna”.  När det gäller böckerna från Alvina förlag, förutom att de är riktigt bra, intressanta och lärorika, så finns till varje bok en arbetshandledning så att man som pedagog kan få tips och vägledning i hur man kan arbeta vidare med boken. Handledningarna finns tillsammans med böckerna i temaboklådan. Vi hoppas att böckerna tillsammans med handledningarna kommer att inspirera till fördjupande läsning ute på förskolorna till hösten.

Följande böcker har vi köpt in till temalådan:

Blött, sött och salt, Allt om vatten av Kristin Dahl –

Spinderella Tarantella av Inger Lindahl

Memmo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virke

Memmo och Mysen söker efter färger av Emma Virke

I temaboklådan finns också arbetshandledning till boken Ester Arg och Daisy Galej.

Tema_fakta_böcker blogg 

Här finns mer att läsa om några av böckerna som vi har köpt in, samt om Alvina förlag!

Spågumman Julia hälsar på

Spågumman Julia

På sagostunderna den här terminen har barnen träffat Spågumman Julia. Hon är en av fyra ”läsfixare” som vi tar hjälp av för att prata om och förstå det vi läser. Julia är bra på att se in i framtiden och gissa vad som kommer att hända. Med hjälp av henne tittar vi på bokens framsida och pratar om vad barnen tror att boken handlar om, vad som kommer att hända och vem som kommer att vara med i boken.

”Läsfixarna” är en hjälp för att arbeta med läsförståelsestrategier, som förlaget Natur och Kultur tagit fram. Läs gärna mer om läsfixarna här!

Mer om lässtrategier kan man lära sig i filmen Högläsning i förskolan, som jag tidigare tipsat om. Det är ett program av flera i serien Strategier för läsförståelse, på UR.se. Många har säkert hunnit se den ute på förskolorna, men jag påminner om den igen eftersom den är så bra. Om inte annat kan man se den flera gånger. Här kan man få väldigt handfasta råd om hur man kan tänka när man läser högt för barnen på förskolan. Tillsammans med barnens förutspår pedagogerna, reder ut oklarheter och sammanfattar det lästa.

Mer om lässtrategier

Förra veckans inlägg handlade om hur man kan använda lässtrategier i förskolan. Lässtrategierna ska hjälpa till att träna barnens läsförståelse. Fastän de ännu inte har börjat läsa själva är detta något som man kan arbeta medvetet med när man till exempel fördjupar sig i en saga eller arbetar tematiskt med innehållet i en bok.

För några dagar sedan blev jag uppmärksammad på att Natur & Kultur har ett material som riktar sig just till förskolan. Det heter Läsfixarna i förskolan. Förutom att det är ett material som man kan köpa in, så kan man även ladda ner en minihandledning för att läsa mer och sätta sig in i arbetssättet. Mer om materialet hittar man också på Natur & Kulturs hemsida! Med Läsfixarna får barnen hjälp av fyra kompisar vid läsningen. De fyra kompisarna har olika sätt att klura kring en text. Kompisarna är Spågumman Julia, som förutspår vad som ska hända i berättelsen, Frågeapan, som är nyfiken och ställer frågor kring det lästa, Fröken Detektiv, som stannar upp och funderar när något är riktigt klurigt och Cowboy-Jim, som sammanfattar vad boken handlade om. Läsfixarna går att köpa som dockor, men finns också att ladda ner både som bilder och som bokmärken.

L-sfixarna

 

 

 

 

 

Även om man inte använder sig av Läsfixarna eller alltid pratar om de olika strategierna med barnen är det inte alls dumt att ha dem i bakhuvudet när man läser högt. Det är ett bra sätt att skapa förförståelse genom att prata om bilderna innan man börjar läsa. Det gör att man skapar en nyfikenhet kring vad som kommer att hända i boken. Det är förstås viktigt att man stannar upp under läsningen, förklarar svåra ord och kollar så att alla hänger med och förstår. Det blir det också spännande att stanna upp när något händer i berättelsen och gissa som kommer att hända. Sist men inte minst är det roligt är att höra när barnen resonerar om det lästa: Slutade det bra? Gjorde huvudpersonen rätt? Tänk om det slutat på ett annat sätt istället?

Lässtrategier i förskolan

Det har den senaste tiden talats mycket om att läsförståelsen hos svenska elever sjunker. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att arbeta med lässtrategier i läsundervisningen. Det innebär att man på olika sätt pratar om och funderar kring det som barnet ska läsa, läser eller har läst.

På UR.se finns en sevärd programserie som heter Strategier för läsförståelse. Ett av programmen handlar om hur man kan använda sig av lässtrategier även i förskolan. Tillsammans med barnens förutspår pedagogerna, reder ut oklarheter och sammanfattar det lästa.

Klicka på länken för att se filmen!
Högläsning i förskolan Vuxen läser för barn