Etikettarkiv: Läsande förebilder

Läsning som medicin

Här på bloggen handlar de flesta inläggen om lästips och vikten av att vi vuxna läser för våra barn. Men lika viktigt är faktiskt att vi vuxna själva läser och att barnen ser att vi gör det. Barn gör som vi vuxna gör, inte som vi säger att de ska göra. Tycker vi att det är viktigt att våra barn läser måste vi visa det genom att själva läsa. Ser barnen att vi vuxna läser så är chansen större att detta är något som de själva vill göra. Vi vuxna är viktiga som läsande förebilder!

Att läsning är bra på många sätt är jag som bibliotekarie förstås övertygad om. För barn är läsningen viktig för språkutvecklingen, för att få ett utvecklat ordförråd och för att få en förståelse för hur text och läsning fungerar. Och för alla som läser, såväl barn som vuxna, är läsningen en ovärderlig chans att uppleva saker som man inte får möjlighet att uppleva i sitt eget liv, man får ta del av andras erfarenheter och sätta sig in andra personers känslor.

I artikeln, Läsning kan ge läkning, i tidningen Förskolan, nr 10 2014, kan man nu läsa att forskning visar att läsning också kan vara rena medicinen. Arbetsterapeuten Lena Mårtensson menar att läsningen som meningsfull aktivitet har hälsofrämjande effekter. I artikeln finns också bra några bra tips för att komma igång med sin läsning:Läsglädje

  • ”Läs av lust! Släpp alla måsten, krav och förväntningar.
  • Byt genre! Läs något du inte brukar läsa.
  • Gör det lätt! Välj inte de svåraste böckerna du hittar.”

Källa: Lena Mårtensson och Cecilia Petersson
Ur Förskolan, nr 10, 2014

 

 

 

Vuxna som läsande förebilder

Något som just nu diskuteras mycket är svenska elevers, inte minst pojkars, bristande läsförmåga. Orsakerna är säkert flera till den sjunkande läsförmågan, men många av diskussionerna handlar om vad skolan kan göra för att vända utvecklingen. Något som faktiskt alla vuxna kan göra är att själva vara läsande förebilder. Det räcker inte att bara säga till barnen att det är viktigt med läsning, vi måste i handling visa att vi tycker det.

På Norra Fäladens bibliotek i Lund har man gjort en satsning på just pappor och läsning och bjudit in till läsecirkeln ”Pappor läser”. I Sydsvenskan berättades i veckan att 1000 inbjudningar skickades ut, man fick tre anmälningar. Det bristande intresset kan ju kanske förklaras med småbarnsföräldrars tidsbrist. Eller är det del av en förklaring till pojkars sjunkande resultat vad gäller läsning…?

Läs Johan Unenges uppmaning i Sydsvenskan till alla pappor!
Pappor, fatta mod och ta samtalet med era söner om vikten av läsning