Om sagostunderna på skolbiblioteket

Nu är sagostunderna på skolbiblioteket igång igen efter sommaren! Sedan ett par år tillbaka samarbetar Bara- och Spångholmsskolans skolbibliotek och förskolorna i Bara. En del i samarbetet är att skolbibliotekarien har sagostund för de äldre barnen på förskolorna. Varje grupp kommer varannan vecka.

Det här läsåret sker alla sagostunderna på någon av skolornas skolbibliotek. Tanken är att de äldre förskolebarnen på så vis ska bli bekanta med och få en naturlig anknytning till områdets skolor. Vi försöker också att koppla sagostunderna till förskolans övriga verksamhet, dels genom att en del av de böcker vi läser knyter an till teman som man arbetar med på förskolorna, dels genom att pedagogerna är med på sagostunden och kan prata med barnen efteråt om de böcker vi har läst.  Genom att prata med barnen efteråt om det lästa blir sagostunderna ett led i det språkutvecklande arbetet.

Spångholmsskolans sagomatta

Spångholmsskolans sagomatta 

Den här gången har vi läst:
Rally och LyraRally och Lyra av Marie Norin och Emma Adbåge. En bok om vänskap och avundsjuka  och om mitt och ditt.

Vera i skogen av Helena Davidsson Neppelberg. Den handlar omVera i skogen Vera som ger sig ut i skogen för att leta kantareller. Hon hittar allt möjligt annat, men kantarellerna är svåra att hitta…