Bornholmsmodellen

Förskolorna i Bara arbetar sedan höstterminen 2013 med det pedagogiska materialet Före Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är en metod för att arbeta med språklig medvetenhet och på så sätt ge en god förberedelse för läsinlärning längre fram.

Modellen har utvecklats av läsforskaren Ingvar Lundberg. Det började med att han under 1970-talet drog igång ett vetenskapligt forskningsprojekt med språkövningar riktat till förskolebarn och elever i de yngre årskurserna. Projektet genomfördes på Bornholm, därav namnet. Ur forskningsprojektet skapades så småningom ett pedagogiskt material med språklekar och språkövningar. Numera finns både det pedagogiska materialet Bornholmsmodellen, som riktar sig till elever i förskoleklass, och Före Bornholmsmodellen, som är anpassat till barn i förskolan.

Resultaten av Ingvar Lundbergs studie på Bornholm väckte stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt, och har haft stor påverkan för synen på språkutveckling och språkträningen som ett sätt att underlätta läsinlärning. Genom att låta barnen upptäcka språkets alla delar, till exempel genom lek och spel, stärks barnens känsla för sambandet mellan bokstäver och språkljud. Lundberg betonar också högläsningens betydelse för språkutveckling och läsinlärning.

Läs mer om Ingvar Lundberg och Bornholmsmodellen i Lotte Mjöbergs sammanfattande artikel på forskoleforum.se.