Högläsning

Läsförmågan har sjunkit drastiskt hos skolbarnen i Sverige. Undersökningar visar samtidigt att vi högläser allt mindre för våra barn. Enligt Läsrörelsen läste 70% av småbarnsföräldrarna för sina barn varje dag för tio år sedan. Idag läser bara 35% av föräldrarna varje dag (Pressmeddelande Läsrörelsen 2013-06-11). Färre barn och ungdomar klarar skolan och forskare ser ett samband mellan barns tidiga möte med skriftspråket och skolresultat. Mother and Daughter Reading Together

Varför är då högläsning så bra?
 
Framför allt är mysigt och ger en stund av gemenskap och närhet. Barnet och du delar en gemensam upplevelse. Högläsningsstunden ger tillfälle till samtal, frågor och tankar. Och som Anne-Marie Körling skriver i sin bok, Den meningsfulla läsningen:  ” Föräldrarösten är den viktigaste rösten för ett barn. Det finns ingen vackrare röst än förälderns”.

 

Genom högläsning kan vi också hjälpa barnet i dess språkutveckling. Positiva effekter av högläsning är att barnet:

  • genom att höra sagor, faktatexter och annan skriven text lär sig att de skrivna orden berättar något.
  • får förståelse för hur en berättelse är uppbyggd.
  • får ett större ordförråd. I skriven text används fler och andra ord än i talspråk. Orden uttalas också tydligare. 
  • får förståelse för den grammatiska uppbyggnaden i språket.
  • i texten möter andras erfarenheter. Det får höra hur andra kan känna och tänka.