Faktaböcker som lästema

I UR´s filmserie Strategier för läsförståelse talar man om vikten av att börja arbeta med lässtrategier redan på förskolan, och att strategierna bör användas både när det gäller skönlitterär läsning och läsning av faktaböcker. Det talas också allt mer om hur viktigt det är att vi vuxna pratar med barnen om det vi läser, att vi tar oss tid att fundera, ställa frågor och resonera kring det lästa. Barbro Westlund, som bland annat medverkar i del 1 av filmserien, menar att det är en demokratisk rättighet att kunna förhålla sig till texter. Hon säger att vi behöver ha kunskap i att kritiskt kunna granska texter, men också använda texter för att kunna leva oss in i andra människors verklighet. Att kunna ta till sig text är är på så vis grundläggande.

För att få möjlighet att arbeta mer fördjupande kring faktatexter på förskolorna har vi nu köpt in ett urval böcker från Alvina förlag till en ”temaboklåda”, som ska finnas på varje förskola. Sedan tidigare har vi, som jag har berättat om här på bloggen, introducerat lässtrategier vid högläsning i form av ”Läsfixarna”.  När det gäller böckerna från Alvina förlag, förutom att de är riktigt bra, intressanta och lärorika, så finns till varje bok en arbetshandledning så att man som pedagog kan få tips och vägledning i hur man kan arbeta vidare med boken. Handledningarna finns tillsammans med böckerna i temaboklådan. Vi hoppas att böckerna tillsammans med handledningarna kommer att inspirera till fördjupande läsning ute på förskolorna till hösten.

Följande böcker har vi köpt in till temalådan:

Blött, sött och salt, Allt om vatten av Kristin Dahl –

Spinderella Tarantella av Inger Lindahl

Memmo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virke

Memmo och Mysen söker efter färger av Emma Virke

I temaboklådan finns också arbetshandledning till boken Ester Arg och Daisy Galej.

Tema_fakta_böcker blogg 

Här finns mer att läsa om några av böckerna som vi har köpt in, samt om Alvina förlag!