En spännande vår

Våren är här och det finns så mycket jag ser fram emot! Extra roligt är att jag och Malin Wiklander, barn- och ungdomsbibliotekarie på Bara bibliotek, har kommit igång med projektet Sagan om den lilla lilla… Grundtanken med projektet är att fortsätta och fördjupa det arbete med sagor som förskolorna i Bara inledde under hösten. Att jobba med sagor är verkligen roligt och stimulerande! Genom att utgå från sagor kan man, på ett lekfullt sätt, arbeta med flera aspekter av förskolans läroplan. Med utgångspunkt i en saga kan vi till exempel prata om värdegrundsfrågor och barnens språkglädje stimuleras. Dessutom kan barnen på olika sätt uppmuntras i sitt eget skapande, till exempel genom att rita egna bilder till en saga, göra en sång till sin favoritsagofigur eller uppmuntras att själv berätta en saga i ord, bild eller genom eget gestaltande. Varför inte, likt Thomas Halling, göra en egen fortsättning på en klassisk saga?

Projektet riktar sig till de äldsta förskolebarnen och som ett första led i projektet har jag och Malin börjat gå ut till förskolorna för att läsa Elsa Beskows Sagan om den lilla lilla gumman samt Thomas Hallings fortsättningssaga Sagan om den lilla lilla katten för dessa. Hittills har Malin varit ute på fyra avdelningar och jag på två. Varje avdelning får också ett eget exemplar av Sagan om den lilla lilla katten. Det har varit riktigt roligt och jag ser fram mot fortsättningen! Denna kan därefter användas i förskolornas fortsatta arbete med sagorna.

Som avslutning på projektet får barnen möta Thomas Halling för att prata med honom om hans böcker och författarskap. Författarbesöket äger rum den 6 april kl. 10:00 på Bara bibliotek. Platsen har vi valt för att knyta an till folkbiblioteket och för att barnen även ska få bekanta sig med den miljön. I samband med författarbesöket kommer varje arbetslag dessutom att få ett eget exemplar av Hallings bok Tass, tass, tass… Smyg, smyg, smyg…

Det är alltid något speciellt att få träffa personen bakom en bok och få en chans att ställa frågor. Dessutom ger det en insikt i att detta att skriva och skapa berättelser är något alla kan göra och att det faktiskt är helt vanliga människor som skrivit alla de böcker vi läser. Att möta en person som själv uttrycker sig i skrift kan ge barnen inspiration och idéer för att själva prova att på olika sätt uttrycka sig kreativt. På detta sätt kan barnen dessutom få upp intresset för läsning och skrivning ytterligare inför hösten start i förskoleklass.

Projektet kan genomföras tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Skåne.