Bokpåsar

I förskolans konferensrum på Spångholmsskolan finns bokpåsar för utlån till förskolorna. Bokpåsarna lånas genom att man fyller i förskolans namn samt datum på en lista. De kan lånas terminsvis, men beroende på efterfrågan möjligen kortare.

Bokpåsarna är indelade i tre olika teman:
– Böcker som tränar språkljud
– Böcker till olika modersmål
– Bilderböcker

Under flikarna Språkljud och Bilderböcker kan man se vilka böcker som finns i respektive bokpåsar. Under sidan Modersmål kan man se vilka böcker som finns till respektive språk.