Böcker på modersmål

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står om vikten av att förskolan stöttar barn med annat modersmål än svenska. För barn med flera språk är böcker och högläsning en bra hjälp för att stötta språk- och begreppsutvecklingen. Att läsa samma bok både på svenska och på modersmålet hjälper till att bygga upp ordförråd och begrepp på båda språken. Den förförståelse som högläsningen ger på det språk som barnet behärskar bäst hjälper också till att stärka förståelsen vid högläsning på det svagare språket.

På förskolorna i Bara har vi nu börjat bygga upp ett litet gemensamt bestånd med böcker på några av de modersmål som finns. Dessa kan lånas av arbetslagen på önskad tid, dock längst en termin i taget. Följande språk finns för närvarande: arabiska, danska, farsi, finska, polska, tyska och engelska. Flera av de inköpta böckerna är Alfons-böcker, eftersom vi köpt in böcker till gemensamt Alfons-tema till alla förskolorna. För att se vilka böcker som finns på respektive språk se under fliken Modersmål här på bloggen.

Flerspråkighet i förskolanPå Skolverkets hemsida, finns sidan Tema Modersmål, med mycket information för både pedagoger och föräldrar. Här finns också sidan Flerspråkighet i förskolan där man sammanställt boktips, listor på böcker utgivna både på svenska och olika modersmål, musik och andra resurser.