Böcker om Barnkonventionen

Kompisböcker 2

Nu finns böcker som är baserade på Barnkonventionen inköpta till förskolan.  Böckerna handlar om Igelott och Kanin och deras kompisar. De råkar ut för saker som de flesta barn kan känna igen sig i från sin egen vardag. Händelserna kopplas till Barnkonventionen och på så vis kan man ha bra samtal om barns rättigheter ur barnens perspektiv. Böckerna är korta med tydlig och enkel handling.

KompisböckerTill böckerna hör en broschyr med frågor till var och en av kompisböckerna, Böckerna och broschyren ligger i en mappen Tio kompisböcker baserade på Barnkonventionen. Materialet är skrivet av Linda Palm och illustrerat av Lisa Sollenberg.