En spännande vår

Våren är här och det finns så mycket jag ser fram emot! Extra roligt är att jag och Malin Wiklander, barn- och ungdomsbibliotekarie på Bara bibliotek, har kommit igång med projektet Sagan om den lilla lilla… Grundtanken med projektet är att fortsätta och fördjupa det arbete med sagor som förskolorna i Bara inledde under hösten. Att jobba med sagor är verkligen roligt och stimulerande! Genom att utgå från sagor kan man, på ett lekfullt sätt, arbeta med flera aspekter av förskolans läroplan. Med utgångspunkt i en saga kan vi till exempel prata om värdegrundsfrågor och barnens språkglädje stimuleras. Dessutom kan barnen på olika sätt uppmuntras i sitt eget skapande, till exempel genom att rita egna bilder till en saga, göra en sång till sin favoritsagofigur eller uppmuntras att själv berätta en saga i ord, bild eller genom eget gestaltande. Varför inte, likt Thomas Halling, göra en egen fortsättning på en klassisk saga?

Projektet riktar sig till de äldsta förskolebarnen och som ett första led i projektet har jag och Malin börjat gå ut till förskolorna för att läsa Elsa Beskows Sagan om den lilla lilla gumman samt Thomas Hallings fortsättningssaga Sagan om den lilla lilla katten för dessa. Hittills har Malin varit ute på fyra avdelningar och jag på två. Varje avdelning får också ett eget exemplar av Sagan om den lilla lilla katten. Det har varit riktigt roligt och jag ser fram mot fortsättningen! Denna kan därefter användas i förskolornas fortsatta arbete med sagorna.

Som avslutning på projektet får barnen möta Thomas Halling för att prata med honom om hans böcker och författarskap. Författarbesöket äger rum den 6 april kl. 10:00 på Bara bibliotek. Platsen har vi valt för att knyta an till folkbiblioteket och för att barnen även ska få bekanta sig med den miljön. I samband med författarbesöket kommer varje arbetslag dessutom att få ett eget exemplar av Hallings bok Tass, tass, tass… Smyg, smyg, smyg…

Det är alltid något speciellt att få träffa personen bakom en bok och få en chans att ställa frågor. Dessutom ger det en insikt i att detta att skriva och skapa berättelser är något alla kan göra och att det faktiskt är helt vanliga människor som skrivit alla de böcker vi läser. Att möta en person som själv uttrycker sig i skrift kan ge barnen inspiration och idéer för att själva prova att på olika sätt uttrycka sig kreativt. På detta sätt kan barnen dessutom få upp intresset för läsning och skrivning ytterligare inför hösten start i förskoleklass.

Projektet kan genomföras tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Skåne.

Förskolans hörna

Nu har jag och Jenny fixat i ordning en plats för förskolebarnen, kallad förskolans hörna, i Baraskolans Mediatek. Hörnan är tänkt att vara en alternativ plats att gå till med en liten grupp barn för att läsa och jobba med språk i en ny och spännande miljö. I väntan på utbyggnaden av förskolorna i Bara kan denna ”förskolehörna” ses som ett litet frö till det förskolebibliotek vi hoppas kunna skapa ihop med barnen så fort en lämplig lokal finns.

I hörnan finns en soffa där barn och pedagoger kan samlas för att läsa en bok och det finns även ett bord och stolar så att barnen kan rita, skriva och pyssla i anslutning till läsningen. Böcker att läsa i på plats går bra att låna från mediatekets bestånd, men kom ihåg att de måste sättas tillbaka på sin plats innan ni går. Eller ta med en av era egna favoritböcker från förskolan och läs den i en ny miljö!

I förskolehörnan finns även en bokhylla med material att arbeta med, såsom blyertspennor och färgpennor samt pärmar med material kopplat till EQ-dockorna, Läsfixarna! och Alfons vänskapslåda. Det finns också möjlighet att sätta upp teckningar, bokrecensioner och annat ni jobbat med så att andra barn kan ta del av arbetet och så att barnen själva enkelt kan återkoppla till sina tidigare besök.

Jag lyckas inte få det att funka just nu men kommer så snart som möjligt att lägga till lite bilder också:)

Trevlig lässommar!

 

Högläsning – ett sätt att mötas

Nu börjar vi komma igång ordentligt med sagostunderna för femåringarna. Varje vecka träffar jag barn från två eller tre avdelningar i en halvtimme per grupp och under den tiden läser vi, funderar och ställer frågor kring det lästa. Hittills har vi jobbat med Spågumman Julia, som gissar vad som kommer hända i boken och Frågeapan, som ställer frågor om texten. När vi läser tittar vi gemensamt på bilderna, jag uppmärksammar svåra ord, frågar barnen om det som händer i boken, uppmuntrar dem att ställa frågor och pekar på bilderna när de visar något som texten berättar. På så sätt blir barnen uppmärksamma och intresserade.

En av de böcker vi har läst och pratat om är Förbaskade träd! som är skriven av Kristina Murray Brodin och tecknad av Katarina Strömgård och det är så roligt, och imponerande, att höra hur barnen resonerar kring text och bild!

Genom att studera omslagsbilden och koppla samman den med titeln på boken har barnen gjort spådomar om att boken kommer handla om ett barn (en flicka enligt de flesta) och en vuxen, kanske barnets pappa, och att pappan är arg på trädet. Kanske för att det är i vägen. När vi sen läser boken visar det sig mycket riktigt att boken handlar om en pappa och ett barn och att barnet älskar den stora eken på tomten medan pappan vill ta bort den eftersom den skymmer solen. Barnen har också haft finurliga idéer om hur man kan behålla trädet och ändå få sol: Kanske går det att göra hål i trädet? Kanske kan man flytta det? Läsningen ger också alltid upphov till spontana berättelser från barnen. De berättar till exempel om träd de har hemma, om hur de själva blivit arga på ett träd för att de ramlade från det och slog sig eller om hur deras pappa har sågat ner träd på tomten. Att läsa tillsammans är verkligen ett bra sätt att få igång samtal med barnen!

Det talas ofta om hur viktigt det är med högläsning för barn. Genom högläsning blir barnen bekanta med skriftspråket, de utökar sitt ordförråd, tränar på att koncentrera sig, lär sig hur en berättelse är uppbyggd, kommer i kontakt med andra verkligheter än sin egen och blir intresserade av läsning. Allt detta stämmer men jag tycker att man som vuxen i ett barns närhet framför allt ska högläsa för att det är så roligt! Barnet dömer inte din läsning utan lyssnar uppmärksamt och storögt. Även om du kanske känner dig osäker när du läser så läser du bättre än barnet och du är en vuxen person som barnet ser upp till! Genom att högläsa och prata om det ni läser lovar jag att ni kommer få många roliga stunder ihop. Dessutom, att läsa behöver inte ta lång tid. Läsningen kan lätt bli en naturlig del av dagen genom aktiviteter ni redan gör tillsammans. Om du bakar med barnet, läs högt ur receptet. Om ni är ute och går, läs på skyltarna ni ser och när ni handlar, läs på hyllorna! Och för att få igång de där spännande samtalen kring det ni läser, sätt dig ner en kvart när ni kommit hem från förskolan och läs en bok med barnet i knäet. Det blir en fin och nära stund där ni gemensamt får varva ner. Om det händer något jobbigt i familjen, leta upp en bok som handlar om samma sak och använd den som utgångspunkt för att få barnet att prata om det jobbiga. Det finns barnböcker som handlar om anhöriga som dör, sjuka föräldrar, husdjur som dör, kompisar som flyttar, att vara allergisk, att bli mobbad, att vara adopterad eller ha skilda föräldrar… Ett tips är dock att se till att själv läsa boken innan du högläser den. Det gör dels att läsningen flyter på bättre men det gör också att du som vuxen kan förbereda dig på frågor som texten kan väcka.

Så varför inte ta en tur till biblioteket i helgen eller en helt vanlig vardagskväll, kanske på väg hem från förskolan! Njut av att det har blivit lite ljusare ute, låna några spännande böcker och kryp ner tillsammans under en filt med en kopp varm choklad och en ny läsupplevelse. Eller passa på att fynda på bokrean, i butiken eller via nätet. Om du tycker det är svårt att komma på vilka böcker du ska läsa så fråga på biblioteket, kolla in tipsen på den här sidan: http://bokbastisarna.blogspot.se/p/hoglasning-skolor.html eller läs en bok som du minns från din egen barndom och berätta för barnet varför du tyckte om den! Jag lovar att ni kommer få riktigt fina lässtunder ihop.

Sagor, sagor och ännu mera sagor

Nu har vårterminen börjat så smått och jag har tillsammans med specialpedagogen Jenny Andersson besökt samtliga förskolor i Bara, blivit presenterad och fått en snabb glimt av verksamheterna.

Terminens sagostunder har också dragit igång och jag har hittills hunnit få besök av två grupper med femåringar. Vi har läst och pratat om boken Äskil äter träd av Per Gustavsson. Det är en rolig och absurd bok om en sexårig pojke som, tro det eller ej, äter träd! I boken presenteras också några olika trädslag och barnen berättade därför glatt om talldungen de sett när de utforskat Bara och om julgranarna de haft hemma. Här finns stora möjligheter att koppla samman boken med barnens naturforskande! Tillsammans med Spågumman Julia funderade vi också på vad som kommer hända sen; kommer Äskil fortsätta äta träd när han börjar skolan?

Jag måste också passa på att berätta om ett spännande sagoprojekt som klass 4B tillsammans med förskoleavdelningarna Gladan, Storken och Skatan genomför under våren. Klassen inledde projektet genom att tillsammans med sin lärare, Johanna Hansson, välja ut varsin saga som de fick öva på att högläsa. Valda sagor var bland annat Bockarna Bruse, De tre små grisarna, Törnrosa, Krokodilen som inte gillade vatten och Stadsmusikanterna i Bremen. Samtliga elever förberedde sig noga och flera lärde sig till och med sin saga utantill. Eleverna fick också lite högläsningstips, så som att det är viktigt att visa bilderna, att läsa lugnt och tydligt och att ställa frågor om det lästa.

Den 27:e januari kom så dagen alla väntat på. Då var det dags för årskurs 4 att komma ut till förskolorna och högläsa för förskolebarnen. Varje fyra fick två till tre barn att läsa för. Förskolebarnen hade också fått en uppgift: de skulle skapa karaktärer som fyrorna kunde ta med sig tillbaka till skolan och använda som inspiration för att skriva en egen saga. När vi gick tillbaka till Spången var vi därför fullastade med sköldpaddor av lera och teckningar som föreställde allt från superhjältar till djur och människor.

Högläsning pågår

Högläsning pågår

Jag själv var med på Skatan och det var riktigt roligt att se hur engagerade både de små och stora barnen var. På Skatan valde de att knyta samman sagoprojektet med projektet om närmiljön så därifrån fick eleverna med sig flera bilder på sköldpaddor samt ett par sköldpaddor av lera.

Sköldpaddor

Några av karaktärerna till de nya sagorna

Under besöket på Skatan pratade vi också om vad barnen ville skulle hända med sköldpaddorna i de nya sagorna och här flödade fantasin: Kanske kan sköldpaddorna bo på ett slott, få en delfinkompis och äta sjögräsmuffins? De nya sagorna ska fyrorna läsa upp för förskolebarnen den 2:e mars. Det ska verkligen bli spännande!

Presentation och lite annat

Hej!

Jag heter Angela Carleson och är ny skolbibliotekarie i Bara. Nu har jag varit igång i en dryg månad och börjar så smått komma in i arbetet. Precis som Jessica tidigare så ska jag vara en resurs även för ortens förskolor och arbetet med att fastställa schemat för nästa termins sagostunder för femåringarna är precis avslutat. Jag ser verkligen fram emot att sätta igång på allvar efter julledigheten!

Som Jessica har berättat blev skolbiblioteket och förskolorna tidigare i år beviljade 8000 kr från Sparbanksstiftelsen för att genomföra ett lässtimulerande projekt, kallat Dansa, lyssna, läsa – Knacka på!, för 3-åringarna. Det hela gick av stapeln 25 – 26 november. Ledda av Sophia Färlin-Månsson fick både pedagoger och barn (och jag!) lära sig hur man kan dansa en bok. Boken vi dansade var Knacka på! av Anna-Clara Tidholm; en välbekant bok som nu fick upplevas på ett nytt sätt.

Samtliga pedagoger fick lyssna på en inledande föreläsning och sedan erbjöds en workshop dels för pedagogerna enskilt och dels för pedagoger och barn gemensamt. Jag måste faktiskt erkänna att jag kände mig lite dum när jag började med att dansa att jag, precis som lilla Kalle, trillade omkull men Sophia Färlin-Månsson lyckades snabbt sprida sin självklara dansglädje till oss lite stela vuxna och ganska snart verkade ingen tveka inför att kasta kuddar och ha apkalas eller snurra runt, runt under ett rött skynke och leka torktumlare…

När det sedan var dags att dansa med barnen blev det tydligt att denna kombination av läsning, fantasi och dans är ett utmärkt sätt för att få med sig alla barn i en aktivitet. Några av barnen hade lite svårt att sitta still när det var dags att läsa men sprang glatt runt och lekte stekta köttbullar medan andra var lite mer försiktiga när de skulle dansa men deltog med liv och lust i den gemensamma läsningen. Detta sätt att väva samman läsning, lyssnande och rörelse tror jag mycket på! Därför känns det extra bra att specialpedagogen Jenny Andersson har sett till att samtliga förskolor har fått en CD-skiva innehållande den specialskrivna musiken till boken samt en metodhandledning som kan ge tips och inspiration för fortsatt bokdansande. Så nu är det fritt fram att dansa! Mer om projektet finns att läsa här: http://www.regiongavleborg.se/Om/Organisation/Kultur-och-kompetens/Kulturutveckling-2014/Lansbiblioteket-Gavleborg/Barn-och-unga/Dansa-lyssna-lasa–Knacka-pa/Knacka på - dans Knacka på - kaniner Knacka på - matlagning 2 Knacka på

Jag önskar alla ett riktigt fint slut på 2015 och ser fram emot att ses efter nyår. Och glöm inte att läsa – både tyst och högt!

/Angela Carleson, skolbibliotekarie i Bara